PROGRAM FOR FESTIVALEN
Vi kjører samme opplegg i år som i fjor, vi samarbeider tett med
Stavsplassen for å øke kapasiteten, dansen blir i den store ridehallen,
og vi håper at 13festivalen i år blir bedre enn noen gang.


Martinez og Contrazt spiller torsdag fra 20.00 til 02.00


Donnez og Contiki spiller fredag fra 20.00 til 02.00


Pia Pihlgrens og Contiki spiller lørdag fra 20.00 til 02.00